Jak probíhají zkoušky

Domů > O nás > Jak probíhají zkoušky

Jak probíhají zkoušky v Autoškole Chládek Znojmo – ilustrační foto

Průběh zkoušky

Žadatel o řidičské oprávnění absolvuje po skončení kurzu zkoušku z odborné způsobilosti z řízení motorových vozidel. Zkouška se skládá ze tří částí:
01.

Zkouška z pravidel provozu vozidel

Zkouška se skládá v elektronické podobě na počítači. Test obsahuje který obsahuje 25 otázek, které jsou hodnoceny jedním až čtyřmi body. Otázky mají vždy jednu správnou odpověď. Pro úspěšné provedení zkoušky musí žadatel dosáhnout u všech skupin ŘO nejméně 43 bodů z maximálního možného počtu 50 bodů. Zkouška trvá max. 30 minut.

02.

Zkouška z ovládání a údržby vozidel

Zkouška se skládá ústně ze znalostí údržby některých částí vozidla. Pro skupiny C, C+E a D a D+E bylo vyhláškou stanoveno 45 otázek, ze kterých komisař uloží 3 (sk. C), resp. 4 (sk. D) otázky. Aby žadatel prospěl, musí dostatečně odpovědět na všechny uložené otázky.

03.

Zkouška z praktické jízdy

Žadatel musí prokázat znalosti a dovednosti při ovládání vozidla a řešení dopravních situací vzniklých v silničním provozu. Zkouška z praktické jízdy trvá 30 až 45 minut dle konkrétní skupiny ŘO. Aby žadatel prospěl, nesmí se dopustit žádné hrubé chyby (např. jízda na červenou, nedání přednosti v jízdě, nezastavení na příkaz značky “Stop, dej přednost v jízdě“, vjetí do zákazu vjezdu, nedání přednosti zprava apod.).

Za účast na závěrečné zkoušce se platí městskému úřadu správní poplatek ve výši 700 Kč (autoškole se žádný poplatek neplatí).

Jak dále po zkoušce

Další postup se liší dle toho, zda jste u zkoušky uspěli či ne.
a) Uspěli jste

Vyzvedněte si váš řidičský průkaz

Na vám příslušném městském úřadě podejte v úředních hodinách žádost o vydání řidičského průkazu (nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, popř. i váš stávající řidičský průkaz, pokud jej již máte). Poplatek za podání žádosti městskému úřadu je 50 Kč.

b) Neuspěli jste

Čeká vás opravná zkouška

Pokud žadatel u některé nebo i u více zkoušek neprospěje, musí se zúčastnit zkoušky opravné, a to podle zákona nejdříve po pěti pracovních dnech, tedy nejdříve za týden. Pokud neuspěje ani u této opravné zkoušky, skládá další opravnou zkoušku opět nejdříve za týden. Počet opravných zkoušek je omezen tak, že od závěrečné zkoušky (první zkoušky) musí žadatel úspěšně složit zkoušku ze všech tří předmětů nejpozději do šesti měsíců. Pokud tak neučiní, musí podle zákona absolvovat v autoškole nový kurz v plném rozsahu.

Za účast na opravné zkoušce se platí městskému úřadu správní poplatek ve výši 100 Kč (zkouška z předpisů provozu vozidel), 200 Kč (zkouška z ovládání a údržby vozidel), resp. 400 Kč (zkouška z praktické jízdy). Autoškole Chládek se za první opravnou zkoušku žádný poplatek neplatí.

Zobrazit větší mapu

Drag and Drop Website Builder